Nieuws uit het jeugdveld

'Maak topprioriteit van integraal werken'

De nieuwe gemeenteraden moeten integraal werken tot topprioriteit maken. De nieuwe colleges kunnen kiezen voor regionale samenwerking en een coördinerend wethouder met extra bevoegdheden. Dat schrijft Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, in een opiniestuk in Trouw.

De coalitie- of raadsakkoorden die de komende tijd gesloten worden, bieden de kans om op lokaal niveau verbeteringen door te voeren waar op landelijk niveau veel tijd voor nodig zou zijn. Als voorbeeld noemt Spigt verlengde jeugdhulp en pleegzorg voor jongeren die 18 jaar worden. Om jeugdhulp landelijk te verlengen tot 21 of zelfs 23 jaar is een wetswijziging nodig. Maar de Jeugdwet biedt gemeenten nu al de ruimte om zelf jeugdhulp en pleegzorg standaard te verlengen.

Andere voorbeelden zijn het verminderen van administratieve lasten voor jeugdhulpinstellingen en een betere aansluiting van de jeugdhulp op domeinen als schuldhulpverlening, onderwijs, veiligheidsbeleid en huisvesting.

Spigt pleit voor het aanstellen van een coördinerend wethouder die eindverantwoordelijk is voor de uitvoering en de budgetten in het sociaal domein. Die zou ook moeten kunnen inbreken in de portefeuilles van collega-wethouders.

Bron: Trouw

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies