Nieuws uit het jeugdveld

'Maak maatwerk van betrekken ouders bij JJI'

Pedagogisch medewerkers moeten maatwerk leveren om ouders te betrekken bij de detentie van hun kind in een justitiële jeugdinrichting (JJI). Dat stelt Inge Simons op grond van het onderzoek waarop zij op 5 september promoveerde aan de Universiteit Leiden.

Simons onderzocht de uitvoering van het programma Gezinsgericht werken (GGW) in twee JJI's voor kortdurend verblijf. Ze onderzocht onder meer de ouderparticipatie bij 139 jongeren die gemiddeld 66 dagen verbleven in de JJI.

Simons zocht naar factoren die de ouderparticipatie bevorderen, omdat uit eerder onderzoek bekend is dat dat bijdraagt aan de behandeling en recidive vermindert. Ouders hebben behoefte aan een vaste, goed bereikbare contactpersoon die nauw betrokken is bij hun kind. Simons adviseert een outreachende aanpak door de mentor van de jongere. Die moet bijvoorbeeld meteen na aankomst van de jongere de ouders bellen om hen gerust te stellen en uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek.

Verder moeten mentoren en pedagogisch medewerkers zich cultuursensitief opstellen, ouders stimuleren om deel te nemen aan gezinsgerichte activiteiten zoals samen koken of sporten, en hen betrekken bij beslissingen over bijvoorbeeld de nazorg.

Bron: Universiteit Leiden

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies