Nieuws uit het jeugdveld

Leraar krijgt bij zorg voor leerling onvoldoende steun

Ruim negen op de tien leraren vinden dat ze zorgleerlingen niet de juiste ondersteuning kunnen bieden. Het ontbreekt hen aan tijd en faciliteiten. Dit blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb) onder 227 leerkrachten in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Leraren hebben het gevoel dat zij onvoldoende extra aandacht kunnen geven aan zorgleerlingen wegens gebrek aan tijd. Ook zeggen drie op de vijf leraren dat er niet voldoende geld beschikbaar is om de juiste zorg te kunnen geven. Verder is niet altijd duidelijk wat onder de basiszorg valt en wat onder extra zorg.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat scholen vaak wel passende zorg kunnen geven aan leerlingen met dyslexie, een milde vorm van autisme, hoogbegaafden en leerlingen die medicijnen slikken. Lastiger vinden leraren het om dove of blinde leerlingen te ondersteunen, of leerlingen met gedragsproblemen.

Bron: AOb

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies