Nieuws uit het jeugdveld

Lekstroom wil thuiszitters sneller naar school

De Lekstroomgemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs werken samen om thuiszitten tegen te gaan. Zij tekenden daartoe het Convenant Thuiszittersaanpak Lekstroom 2017-2020.

Volgens het convenant zullen de Lekstroomgemeenten en de scholen zich inspannen om binnen zes weken na schooluitval een passende plek binnen het onderwijs te vinden voor het kind. Door zorg en onderwijs op maat te bieden willen ze het aantal langdurige thuiszitters en vrijstellingen terugdringen.

Alle betrokken partijen willen beter samenwerken om verzuim eerder te signaleren en te melden. Soms is een aangepast rooster een oplossing, soms een onderwijs-zorgarrangement.

Bron: NieuwegeinTV

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies