Nieuws uit het jeugdveld

Leefgroepklimaat gebaat bij monitoring

Het monitoren van het groepsklimaat in een residentiële jeugdzorginstelling draagt bij aan een beter leefklimaat voor kinderen. Dat concludeert Eefje Strijbosch in het onderzoek waarop zij op 13 december promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

Strijbosch monitorde het leefklimaat voor kinderen van 4 tot 15 jaar in een residentiële jeugdzorginstelling met twee varianten van een nieuwe vragenlijst: de Group Climate Instrument for Children (GCIC) 4-8 en 8-15. Pedagogisch medewerkers gebruikten de resultaten om de zorg te verbeteren via een zogenaamde Plan-Do-Check-Act-verbetercyclus. Het groepsklimaat bleek na twee jaar significant beter te zijn.

Voor veel kinderen is het beter om niet terecht te komen in de residentiële zorg; alternatieven zoals ambulante jeugdhulp en pleegzorg genieten de voorkeur. Maar voor kinderen met zeer ernstige problemen is een plaatsing in een residentiele jeugdzorginstelling volgens Strijbosch soms beter. Deze instellingen moet dan wel blijven werken aan onder andere een positief groepsklimaat en het verkorten van de verblijfsduur. De vragenlijsten GCIC 4-8 en GCIC 8-15 kunnen gebruikt worden om het leefklimaat te monitoren en te verbeteren, aldus Strijbosch.

Bron: Universiteit van Amsterdam

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies