Nieuws uit het jeugdveld

Landelijke aanpak moet kind een goede start geven

Minister Hugo de Jonge van VWS wil met het landelijk actieprogramma Kansrijke Start kinderen helpen die vanaf de geboorte kampen met problemen. Voor de zomer moet het programma van start gaan.

Ongeveer 14 procent van de kinderen in Nederland kent een minder gunstige start bij de geboorte. Het kind heeft bijvoorbeeld een te laag geboortegewicht of wordt te vroeg geboren. De problemen zijn van negatieve invloed op een gezonde ontwikkeling. Een kind dat geboren wordt in een achterstandswijk loopt bovendien een aanzienlijk groter risico op sterfte en ziekte rond en kort na de geboorte. Een ongezonde leefstijl van de ouder en de sociale omgeving spelen daarbij een rol.

Het programma moet de samenwerking tussen wijkteams, de verloskundige zorg, de kraamzorg en de jeugdgezondheidszorg verbeteren. De voorlichting over anticonceptie en het bevorderen van een gezonde zwangerschap zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies