Nieuws uit het jeugdveld

Kwaliteit gezinshuizen en zorgboerderijen voldoende

De meeste gezinshuizen en zorgboerderijen bieden in basis goede zorg. Maar op het gebied van veiligheid, de positie van de cliënt en de organisatie kunnen zij zich verbeteren. Dit concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De inspectie onderzocht 49 kleinschalige aanbieders van jeugdhulp met verblijf, met name gezinshuizen en zorgboerderijen. Het merendeel voldoet aan de 'basisverwachtingen', maar verbeteringen zijn gewenst. Zo beschikt de helft van de aanbieders niet over een plan om veiligheidsrisico's te beperken. Ook kunnen cliënten bij problemen veelal niet terecht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon of klachtencommissie.

De vraag naar gezinsgerichte opvang voor kinderen met complexe problemen groeit, evenals het aantal jeugdhulpaanbieders. Het kleinschalige karakter staat daarbij soms op gespannen voet met de gewenste kwaliteit en deskundigheid. Dit vraagt om verdere professionalisering van de zorg, aldus de inspectie.

De inspectie adviseert aanbieders om professionals met een passende beroepsopleiding aan te nemen. Ook moet er een kwaliteitskader komen voor gezinshuizen en zorgboerderijen. Het ministerie van VWS en de brancheorganisaties kunnen dit kwaliteitskader samen ontwikkelen.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies