Nieuws uit het jeugdveld

Knelpunten in aansluiting onderwijs en jeugdhulp

Gemeenten zijn over het algemeen tevredener over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp dan samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Wel ervaren zij dezelfde knelpunten, ongeacht de mate van tevredenheid. Dat staat in het evaluatierapport Passend Onderwijs van het consortium Evaluatie Passend Onderwijs.

Aan het onderzoek, dat bestond uit een online vragenlijst, deden 105 samenwerkingsverbanden en 217 gemeenten mee. Een kwart van de samenwerkingsverbanden is tevreden over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp en een derde is ontevreden. Gemeenten oordelen iets positiever: een derde is tevreden en een kwart ontevreden.

Wel ervaren zowel gemeenten als samenwerkingsverbanden knelpunten in de aansluiting. Zo zijn onderwijs en jeugdhulp nog te veel gescheiden, is de rolverdeling vaak onduidelijk en zijn er te veel personele wisselingen. Ook gebrek aan tijd, kennis en competenties wordt vaak genoemd.

In de evaluatie staan mogelijke verbeteringen. Zo wordt geadviseerd te werken aan een gezamenlijke visie en doelen, moeten partijen elkaar hun verwachtingen kenbaar maken en moeten ze vertrouwen op elkaars deskundigheid. Ook is een heldere taakverdeling nodig, moeten afspraken vastgelegd worden en moet beleid gebaseerd zijn op monitoring en evaluatie.

Bron: Consortium Evaluatie Passend Onderwijs; NRO

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies