Nieuws uit het jeugdveld

Kinderombudsman: Jeugdhulp Rotterdam duwt te veel

Het Rotterdamse systeem van jeugdhulp, waarin drang wordt toegepast, moet anders. Dit concludeert gemeentelijk Kinderombudsman Anne Mieke Zwaneveld in een rapport dat 26 februari verscheen.

De Kinderombudsman sprak met ouders en hulpverleners over de gedwongen gezinshulp, waarbij het idee is gezinnen sneller en beter te helpen als vrijwillige hulp niet op gang komt of slecht loopt. Daarbij krijgen ouders te horen krijgen wat het weigeren van hulp kan beteken: een stap naar de kinderrechter.

De gemeente stelt in het Algemeen Dagblad dat wijkteams en jeugdbeschermers geen maatregelen mogen en kunnen opleggen die zijn voorbehouden aan de kinderrechter. Of dit toch gebeurt, acht de gemeente niet bewezen omdat de Kinderombudsman geen wederhoor heeft gevraagd.

Wel is gemeente het eens met de Kinderombudsman dat ouders en kinderen gehoord moeten worden. In een proef wil Rotterdam ouders en kinderen vanaf 16 jaar zelf laten aanschuiven bij overleggen met professionals over het plan voor jeugdhulp.

In 2016 werd 250 keer drang toegepast in de jeugdhulp. Vanaf de eerste proef met deze methode in 2013 is er veel kritiek op de aanpak, omdat ouders de drang van hulpverleners als dreigement voelen.

Bron: Kinderombudsman Rotterdam; Algemeen Dagblad

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies