Nieuws uit het jeugdveld

Kinderarts stelt verplichte screening ter discussie

Hoogleraar kindergeneeskunde Elise van de Putte pleit voor afschaffing van de verplichte screening op kindermishandeling op huisartsenposten en de spoedeisende hulp. De gehanteerde SPUTOVAMO-vragenlijst mist te veel slachtoffers, stelde zij op 22 november op het Jaarcongres Huiselijk Geweld.

Uit onderzoek blijkt dat van de 55 duizend kinderen die gescreend zijn met de vragenlijst er negen zijn gemeld bij Veilig Thuis. Bij 54.900 kinderen was volgens de screening niets aan de hand; van die kinderen zijn er 478 later toch nog gemeld bij Veilig Thuis. Van de Putte stelt daarom voor de verplichte screening af te schaffen en iedereen die met patiënten in aanraking komt, van arts tot schoonmaker, te scholen in het signaleren van kindermishandeling.

Anita Kraak, programmaleider Veilig opgroeien bij het Nederlands Jeugdinstituut, vindt het belangrijk om reële verwachtingen te hebben van de vragenlijst. 'Vaak wordt gedacht dat de SPUTOVAMO-vragenlijst helpt om kindermishandeling vast te stellen. Dat klopt niet. Het is geen diagnostisch afvinklijstje maar een signaleringsinstrument, bedoeld om professionals alert te maken op mogelijke signalen van kindermishandeling.'

Voor Kraak draait het niet om een keuze tussen screening of scholing. 'Niet of/of, maar en/en. Professionele alertheid op kindermishandeling vraagt om training, om ondersteunende instrumenten én om intervisie, zodat we leren van twijfels en fouten.'

Bron: De Volkskrant; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies