Nieuws uit het jeugdveld

Kabinet wil eisen lessen burgerschap aanscherpen

Basis- en middelbare scholen moeten gaan lesgeven over thema's als democratie, vrijheid en de rechtstaat. Minister Arie Slob van Onderwijs wil hiervoor de wet wijzigen, waardoor het bestaande 'burgerschapsonderwijs' minder vrijblijvend wordt. Dit deelde OCW mee op 5 juni.

Het kabinet vindt het belangrijk dat burgers respect hebben voor elkaar, de democratie en de rechtstaat. Volgens Slob leren kinderen die waarden niet vanzelf. Die moeten worden 'onderwezen' en 'onderhouden'. Scholen kunnen leerlingen deze kennis bijbrengen. Ook moet de school een oefenplaats worden waar leerlingen kunnen oefenen hoe je je als burger gedraagt in onze samenleving.

Door de wetswijziging weten scholen beter hoe ze burgerschapsonderwijs vorm moeten geven, hoopt Slob. De inspectie kan daarnaast ingrijpen als scholen onvoldoende aan burgerschap doen. Via een internetconsultatie kan iedereen meepraten en reageren op het wetsvoorstel. Als de Eerste en de Tweede Kamer de wet aannemen, gaat die het daaropvolgende schooljaar in.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies