Nieuws uit het jeugdveld

Jongerenwerk kan schatkist 45 miljoen euro besparen

Jongerenwerk in gemeenten kan de Nederlandse schatkist veel geld besparen. Onderzoeksbureau Participe Advies schat het maximale besparingspotentieel van het huidige jongerenwerk in heel Nederland op 45 miljoen euro.

Het financiële effect van jongerenwerk is voor het eerst onderzocht door middel van een maatschappelijke businesscase (mbc). Daaruit blijkt dat door de preventieve inzet van jongerenwerk zorg niet altijd nodig is. Zo levert jongerenwerk een belangrijke bijdrage aan het beheersen van zorgkosten.

De mbc biedt ook aanbevelingen voor gemeenten om jongerenwerk meer tot zijn recht te laten komen. Zo moeten gemeenten jongerenwerk faciliteren en positioneren als verbindende schakel tussen sectoren zoals onderwijs, jeugdhulp en politie. Ook moeten het jongerenwerk en zijn samenwerkingspartners de tijd en ruimte krijgen om hun samenwerking te versterken en te verfijnen.

Bron: Participe Advies

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies