Nieuws uit het jeugdveld

Jeugdstelsel is nog niet getransformeerd

De invoering van de Jeugdwet heeft nog niet geleid tot de beoogde transformatie van het jeugdstelsel. Dat concludeert een consortium van zeven organisaties in de Eerste evaluatie Jeugdwet.

Twee belangrijke doelen van de Jeugdwet worden slechts ten dele waargemaakt. Het is de gemeenten nog niet gelukt het beroep op specialistische hulp te verminderen door meer laagdrempelige en preventieve hulp. Ook slagen gemeenten er nog onvoldoende in om jeugdhulp te verbinden met andere sociale domeinen.

Cliënten zijn in grote lijnen tevreden over de hulp, maar minder over de toegang. Ze moesten veel moeite doen om hulp te krijgen en er te lang op wachten.

Er zijn grote verschillen tussen de lokale wijkteams in gemeenten. De onderzoekers vinden dat lokale teams direct hulp moeten kunnen bieden en dus moeten beschikken over de nodige expertise.

De onderzoekers formuleren 21 aanbevelingen, onder meer voor aanbesteding, de rol van gecertificeerde instellingen, monitoring van resultaten en de rechtspositie van cliënten.

In zijn reactie op de evaluatie zegt minister Hugo de Jonge van VWS dat hij de evaluatie met gemeenten, instellingen en cliënten gaat bespreken en in april een beleidsreactie geeft.

Bron: ZonMw; Nederlands Jeugdinstituut; VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies