Nieuws uit het jeugdveld

Jeugdreclasseerders terughoudend bij inschakelen OM

Jeugdreclasseerders schakelen niet altijd het OM in als een jongere de voorwaarden van zijn reclassering niet naleeft. Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid in het rapport Vakmanschap binnen kaders.

Jeugdreclasseerders zijn terughoudend met het melden van overtredingen omdat zij doorgaans vinden dat jongeren niet gebaat zijn bij de voorwaardelijke straf. Een andere reden is dat zij de procedure om een overtreding te melden niet kennen. Het OM kan hierdoor niet afwegen of een voorwaardelijke straf moet worden uitgevoerd. Ook werkt het willekeur in de hand als de ene jeugdreclasseerder niet en een andere wel contact opneemt met het OM.

De inspectie adviseert gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering de oorzaken van terughoudendheid weg te nemen bij jeugdreclasseerders en de procedure te verhelderen. Daarnaast zijn de jeugdreclasseerders volgens de inspectie geholpen bij meer intercollegiaal overleg en een concreet plan van aanpak.

Bron: Inspectie Justitie en Veiligheid

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies