Nieuws uit het jeugdveld

Jeugdprogramma vraagt om actie jeugdhulpregio's

De 42 jeugdhulpregio's moeten in 2018 een driejarig transformatieplan opstellen waarin staat hoe ze de komende jaren de jeugdhulp, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering gaan verbeteren. Ze krijgen daarbij hulp van een ondersteuningsteam, schrijven de ministers van VWS en Rechtsbescherming in het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd.

Het programma schetst de hoofdlijnen van het jeugdhulpbeleid voor de komende jaren. Kinderen en gezinnen moeten sneller passende hulp krijgen, schrijven de ministers. Kinderen moeten zo veel mogelijk thuis opgroeien en meer begeleiding krijgen op hun weg naar zelfstandigheid.

Tot en met 2020 is er 108 miljoen euro beschikbaar om de vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp te ondersteunen. De helft van dat bedrag had het kabinet al gereserveerd in het regeerakkoord; de ander helft komt uit de algemene uitkering voor gemeenten. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit zogenaamde Transformatiefonds moeten jeugdhulpregio's een 'regionale deal jeugd' afsluiten.

Uiterlijk 1 januari is het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) beschikbaar om de jeugdhulpregio's te ondersteunen. Het OZJ adviseert onder meer over de aanpak van wachtlijsten, continuïteit van zorg, de inkoop van specialistische jeugdhulp en bovenregionale afstemming. Een landelijke stuurgroep en een programmateam zien vanaf juni toe op de uitvoering van het programma Zorg voor de Jeugd.

Zorg voor de Jeugd is het integrale meerjarenprogramma waarin het kabinet inspeelt op de evaluatie van de Jeugdwet. Uit de evaluatie bleek dat de doelen van de decentralisatie van de jeugdzorg nog niet gerealiseerd zijn. Het programma schetst in zes actielijnen wat er nodig is voor een succesvolle transformatie van het jeugddomein.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies