Nieuws uit het jeugdveld

Jeugdhulpbudget overschreden met 605 miljoen

Gemeenten hebben vorig jaar 605 miljoen meer uitgegeven aan jeugdhulp dan was begroot, wat neerkomt op 18,9 procent van het totale jeugdhulpbudget. Dat blijkt uit een analyse van de jaarrekeningen van 2017, meldt Binnenlands Bestuur.

De tekorten zijn deels gedekt vanuit de hogere gemeentefondsuitkering. Daarnaast is bezuinigd op andere beleidsterreinen. Ook dit jaar zullen veel gemeenten met budgetoverschrijdingen te maken krijgen, blijkt uit de analyse.

Een duidelijke oorzaak voor de forse budgetoverschrijding van de jeugdhulp is er niet, stelt Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Divosa start daarom een onderzoek naar de oorzaken van de groeiende uitgaven.

Volgens Tom van Yperen, die zich bij het Nederlands Jeugdinstituut bezighoudt met de kwaliteit en effectiviteit van het jeugdstelsel, is het belangrijk te duiden waarom steeds meer kinderen in de zware zorg terechtkomen. In een eerder bericht in Binnenlands Bestuur stelt hij dat de bal niet alleen bij de gemeenten ligt. Ook andere partners in de sector, waaronder onderwijs, jeugdbescherming, jeugdhulp en het Rijk, moeten onderdeel zijn van een 'fundamentele discussie' over het jeugdstelsel.

Bron: Binnenlands Bestuur

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies