Nieuws uit het jeugdveld

'Jeugdbeschermingsketen wordt korter'

Kinderen die worden bedreigd in hun ontwikkeling moeten eerder en beter worden beschermd. Daarom moet de jeugdbeschermingsketen korter worden, staat in het programma Zorg voor de Jeugd van de ministeries van VWS en Rechtsbescherming.

Professionals die werken met jeugd moeten risico's kunnen signaleren en wegnemen. Lokale wijkteams spelen daarbij een belangrijke rol, als constante factor in de begeleiding van gezinnen. Als dat nodig is, wordt de expertise van gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming tijdelijk aan het wijkteam toegevoegd. Is er toch een kinderbeschermingsmaatregel nodig, dan moet die zo kort mogelijk duren. Elke jeugdhulpregio moet afspraken maken over de taakverdeling tussen lokale teams en gespecialiseerde instellingen.

Voor het beoordelen van bedreigingen in de opvoedsituatie komt er een gemeenschappelijk afwegingskader, zodat Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen de situatie op dezelfde manier beoordelen. De organisaties werken zo veel mogelijk parallel aan elkaar, zodat ze snel kunnen ingrijpen als een kind niet veilig is.

Als de kinderrechter een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel oplegt, moet die interventie snel beschikbaar zijn. In ieder geval moet er te allen tijde een jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder klaarstaan.

Zorg voor de Jeugd is het integrale meerjarenprogramma waarin het kabinet inspeelt op de evaluatie van de Jeugdwet. Uit de evaluatie bleek dat de doelen van de decentralisatie van de jeugdzorg nog niet gerealiseerd zijn. Het programma schetst in zes actielijnen wat er nodig is voor een succesvolle transformatie van het jeugddomein.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies