Nieuws uit het jeugdveld

Jeugdautoriteit bemiddelt bij inkoop jeugdhulp

Een 'Jeugdautoriteit' gaat vanaf 2019 bemiddelen bij de inkoop van specialistische jeugdhulp en gemeenten aanspreken als de zorgcontinuïteit in het geding komt. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in zijn voortgangsrapportage over het actieprogramma Zorg voor de Jeugd.

De Jonge verkent de mogelijkheid om jeugdhulpaanbieders tijdelijk financieel te steunen als de continuïteit van de zorg in gevaar komt. Verzoeken om steun kunnen vanaf volgend jaar bij de nieuwe Jeugdautoriteit worden ingediend.

Op 1 januari starten ook het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en de geschillencommissie. Het ondersteuningsteam helpt de jeugdhulpregio's bij het uitwerken van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd. De geschillencommissie gaat geschillen beslechten tussen gemeenten die het niet eens zijn over welke gemeente een bepaald jeugdhulptraject moet betalen. Ook kunnen gemeenten en jeugdhulpaanbieders inkoopgeschillen voorleggen, bijvoorbeeld over de hoogte van tarieven.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies