Nieuws uit het jeugdveld

Invoering kind- en gezinsgerichte aanpak complex

Er zijn diepgaande veranderingen nodig bij jeugdzorginstellingen op organisatie- en professioneel niveau, om te kunnen werken conform een kind- en gezinsgerichte aanpak. Dat blijkt uit het proefschrift van Nienke van Veelen, waarop zij op 10 oktober promoveerde aan de Vrije universiteit Amsterdam.

De kind- en gezinsgerichte aanpak moet zorgen dat kinderen veilig opgroeien, maar dat blijkt soms lastig te vertalen naar de praktijk. Van Veelen onderzocht daarom het inbedden van de aanpak in instellingen en onder professionals. Ze deed haar onderzoek bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam waar men eerder het Intensief Systeemgericht Casemanagement (ISC) ontwikkelde en implementeerde om meer hulp op maat te kunnen bieden en de organisatie flexibeler te maken. Voor het onderzoek maakte ze gebruik van interviews, groepsdiscussies en observaties.

Voor organisaties in de jeugdzorg is het een grote uitdaging om de kind- en gezinsgerichte aanpak in te bedden in hun instelling, zo concludeert Van Veelen. Een kant-en-klaar pakket hiervoor bestaat niet. Organisaties moeten zich daarom ontwikkelen tot een lerende organisatie en moeten zorgen dat de visie gedragen wordt door alle medewerkers. Zo leidt Jeugdbescherming Regio Amsterdam medewerkers op om andere medewerkers te trainen. En de professionals reflecteren op hun werk binnen multidisciplinaire teams. Ook experimenteren zij met jaarlijkse interne audits.

Anita Kraak, programmaleider Veilig opgroeien bij het Nederlands Jeugdinstituut, onderschrijft het belang van een kind- en gezinsgerichte aanpak. Bij complexe problemen moet die het aanbod van individuele organisaties overstijgen, stelt ze. 'Partijen binnen en buiten het jeugdveld moeten hun expertise met elkaar verbinden. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen veilig, gezond en kansrijk opgroeien.'

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam; Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies