Nieuws uit het jeugdveld

Inspectieaanwijzing voor Psycho Informa

Psycho Informa, een aanbieder van ggz en jeugdhulp in Zuid-Holland en Utrecht, heeft een aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De instelling moet uiterlijk op 22 maart een aantal verbeteringen doorvoeren.

Psycho Informa biedt geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp aan ruim zeshonderd cliënten. De Inspectie vraagt sinds halverwege vorig jaar om verbeteringen in de zorg. Zij legt nu een aanwijzing op omdat de bestuurder te weinig urgentiebesef en daadkracht toont.

De instelling voldoet niet aan de normen voor goede zorg en verantwoorde jeugdhulp, aldus de inspectie. Er is te weinig sturing op kwaliteit en veiligheid. Dossiers zijn onvoldoende helder, overzichtelijk en compleet; zorgverleners bepalen zelf welke informatie ze op welke manier vastleggen. Uit de dossiers blijkt niet dat gewerkt wordt conform de meldcode en dat risicotaxaties structureel worden uitgevoerd.

De inspectie eist onder meer dat de zorgaanbieder structureel kwaliteitsinformatie verzamelt en die gebruikt voor kwaliteitsverbetering. Ook moet de aanbieder een beleid invoeren voor het werken met richtlijnen, protocollen en werkinstructies.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies