Nieuws uit het jeugdveld

Inspectie tevreden over toepassing kindcheck in ggz

Ggz-instellingen passen de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de daarbij behorende kindcheck goed toe. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De inspectie benaderde 65 ggz-instellingen die eind 2016 kindermishandeling en huiselijk geweld onvoldoende signaleerden. Het merendeel heeft de meldcode en de kindcheck nu goed doorgevoerd. De kindcheck houdt in dat hulpverleners met volwassenen cliënten nagaan of eventuele kinderen in hun gezin veilig zijn.

Wel merkte de inspectie dat enkele instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie ten onrechte veronderstelden dat de kindcheck niet van toepassing is in de kinder- en jeugdpsychiatrie. In de kinder- en jeugdpsychiatrie kan echter een broer, zus of ander gezinslid in gevaar zijn door bijvoorbeeld huiselijk geweld of psychiatrische problemen in het gezin.

In een factsheet geeft de inspectie aanbevelingen voor ggz-instellingen. Stel bijvoorbeeld aandachtsfunctionarissen met kennis over werken met de meldcode. En geef de kindcheck een vaste plek met verplichten velden in het elektronisch patiëntendossier, adviseert de inspectie.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies