Nieuws uit het jeugdveld

Inspectie oordeelt soepel over les aan zorgleerling

De Onderwijsinspectie krijgt vanaf april 2018 meer mogelijkheden om bij de beoordeling van leerresultaten van basisscholen rekening te houden met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit meldt het ministerie van OCW.

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, scoren soms lager op de eindtoets dan op basis van hun achtergrond is te verwachten. Sommige scholen komen hierdoor onder de minimumnorm uit. De inspectie kan deze scholen voortaan toch een voldoende beoordeling geven van de leerresultaten.

Sommige scholen spannen zich nu extra in om leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften op te vangen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om leerlingen met ernstige gedragsproblemen, autisme of een privésituatie waarvoor jeugdhulp nodig is. Om door de inspectie toch als 'voldoende' te worden gekwalificeerd, moet de school wel aantonen dat zij het beste uit de kinderen heeft gehaald. Voorheen kon de inspectie dan alleen het oordeel 'niet te beoordelen' afgeven.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies