Nieuws uit het jeugdveld

Hulp te weinig integraal in zaak overleden baby

In de hulp aan een gezin in Zeeland was te weinig regie en werd onvoldoende integraal gewerkt. Dat stellen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid na het overlijden van het jongste kind, vermoedelijk na kindermishandeling.

In het gezin vond huiselijk geweld plaats tussen de ouders. Bovendien had hun jongste kind veel zorg nodig en er waren signalen dat de ouders die zorg niet aankonden. In mei 2016 overleed het kind. Naar de toedracht loopt een strafrechtelijk onderzoek.

Bij de hulp aan het gezin waren elf organisaties betrokken. Er werd regie gevoerd vanuit zowel de jeugdhulp als de reclassering, die betrokken was vanwege het huiselijk geweld. De twee regievoerders zochten onvoldoende afstemming met elkaar, aldus de inspecties. Betrokken hulpverleners wisselden onvoldoende informatie uit met elkaar en met de regievoerders. Voor specialistische opvoedondersteuning werd een onervaren en niet geregistreerde professional ingeschakeld. Verder schoot de kennis van een van de betrokken huisartsen over de preventie en signalen van kindermishandeling ernstig tekort.

De inspecties eisen dat de betrokken organisaties maatregelen nemen om hun hulpverlening te verbeteren. De gemeenten op Walcheren moeten daarin een coördinerende rol op zich nemen.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies