Nieuws uit het jeugdveld

'Houd rekening met cultuur bij opvoedondersteuning'

Ouders met een migratieachtergrond of een lage sociaaleconomische status hebben vaker last van stress. Opvoedondersteuning moet daarom cultuursensitief zijn. Dat concludeert Krista van Mourik in haar proefschrift, waarop zij op 12 december promoveert aan de Universiteit Leiden.

Van Mourik onderzocht het effect van ouderinterventies bij het opvoeden van kinderen in multi-etnische achterstandswijken. De oudercursus niveau 4 van de interventie Triple P is het meest geschikt, omdat deze aangepast kan worden aan de sociaal-culturele achtergrond van de ouders. Van Mourik heeft de interventie toegepast in combinatie met een module om de invloed van stress op de opvoeding te verminderen. Stress komt vaker voor bij deze ouders. De aangepaste interventie in combinatie met de module is effectief.

Ouders met een migratieachtergrond of een lage sociaaleconomische status ervaren het gedrag van hun kind minder snel als problematisch. Ook zijn zij minder snel geneigd om hulp in te roepen als zij de gedragsproblemen wel zien. Daarom adviseert Van Mourik professionals om bij deze ouders nadrukkelijk te vragen naar hun opvoedzorgen. Door tijdig in te spelen op de zorgen van de ouders en hen te helpen in de opvoeding, kunnen problemen worden voorkomen.

Bron: Universiteit Leiden

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies