Nieuws uit het jeugdveld

Harmonisatie leidt tot uitval op peuterspeelzaal

De harmonisatie van peuterspeelzaal en kinderopvang leidt voor een deel van de peuterspeelzalen tot vraaguitval. Ouders haken af door hogere kosten en administratieve drempels, blijkt uit een quickscan van Sociaal Werk Nederland (SWN).

Van de 49 aanbieders die meededen aan de quickscan ziet meer dan de helft een aantoonbare uitval. Een gedeelte van de kinderen komt minder uren naar de speelzaal, maar er zijn ook kinderen die helemaal niet meer komen. Als oorzaak voor de uitval noemen de aanbieders onder meer dat ouders de speelzaal te duur vinden of het aanvragen van kinderopvangtoeslag te ingewikkeld.

De aanbieders vrezen dat de achterstanden onder kinderen met een indicatie voor voor- en vroegschoolse educatie nu zullen toenemen. 'De laagdrempeligheid van de peutervoorzieningen is weg', stelt adviseur Stephanie Gross van SWN.

Door de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang moeten peuterspeelzalen niet alleen aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als de kinderopvang, maar is ook de financiering veranderd. Voorheen betaalden ouders een vaste bijdrage. Sinds de harmonisatie is de ouderbijdrage afhankelijk van het inkomen en kunnen ouders een kinderopvangtoeslag aanvragen.

Bron: Sociaal Werk Nederland; Algemeen Dagblad

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies