Nieuws uit het jeugdveld

Gezin houdt makkelijker regie dankzij 1Gezin1Plan

De werkwijze 1Gezin1Plan draagt bij aan de zelfredzaamheid en veerkracht van multiprobleemgezinnen. Dat blijkt uit een onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut.

Door de inzet van 1Gezin1Plan lukt het vaak om de regie van hulp bij het gezin te beleggen. Wat die regie precies inhoudt, verschilt echter per gezin. Het ene gezin wil zelf de zorg coördineren, terwijl voor het andere gezin volstaat dat het instemt met het hulpverleningsplan.

Een goede afstemming tussen alle betrokkenen is essentieel bij 1Gezin1Plan. De afstemming tussen het gezin en de zorgcoördinator is vaak goed, zo bleek. De afstemming met andere hulpverleners verloopt echter niet altijd goed. Zo komt het voor dat hulpverleners met elkaar overleggen zonder het gezin te informeren of bij het overleg te betrekken.

Het onderzoek bestond uit een analyse van twintig casussen en vragenlijsten die zijn ingevuld door circa driehonderd professionals.

Bron: Verwey-Jonker Instituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies