Nieuws uit het jeugdveld

Gevolgen van huiselijk geweld ernstiger dan gedacht

De gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen zijn veel ernstiger dan tot nog toe is gedacht. Ook is het geweld heftiger, blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut.

Het onderzoek is gedaan onder bijna 1.100 gezinnen die zijn aangemeld bij Veilig Thuis. Bij 69 procent van de kinderen was er sprake van psychische of fysieke mishandeling, of verwaarlozing. De meest voorkomende vorm van kindermishandeling is getuige zijn van huiselijk geweld, met 83 procent. Bij meer dan de helft van de gezinnen speelde naast partnergeweld ook geweld tegen de kinderen. De risicofactoren voor kindermishandeling zijn onder andere armoede, werkloosheid en alcoholverslaving.

Het geweld vindt veelvuldig plaats. Per gezin was er gemiddeld meer dan een keer per week een geweldsincident voordat het werd gemeld bij Veilig Thuis. In bijna alle gezinnen speelde het al ruim een jaar.

De gevolgen van kindermishandeling en partnergeweld voor kinderen zijn ernstig. Zo heeft bijna een op de drie last van trauma's. Kinderen voelen zich vaker emotioneel onveilig en hebben hechtingsproblemen.

Voor Anita Kraak, programmaleider Veilig opgroeien bij het Nederlands Jeugdinstituut, bevestigt het onderzoek hoe schadelijk huiselijk geweld is voor kinderen. Daarom vindt ze tijdige signalering belangrijk. 'Professionals moeten zich bij huiselijk geweld tussen partners maar ook bij armoede, psychiatrische of verslavingsproblematiek altijd afvragen of er ook kinderen in het spel zijn.'

Kraak adviseert professionals bij huiselijk geweld altijd de kindcheck te gebruiken. 'Die valt onder de eerste stap van de meldcode kindermishandeling: het in kaart brengen van signalen. Vervolgens kun je ouders en kinderen passende ondersteuning bieden.'

Bron: Verwey-Jonker Instituut; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies