Nieuws uit het jeugdveld

Gemeenten overschatten zelfredzaamheid jongeren

Gemeenten hebben weinig zicht op jongeren uit de jeugdhulp en overschatten hun zelfredzaamheid. Het principe één plan, één regisseur komt onvoldoende van de grond. Dat blijkt uit onderzoek naar continuïteit van hulp en ondersteuning in drie gemeenten door de Inspectie SZW.

Gemeenten zijn bekend met de problematiek van de jongeren, maar hebben nauwelijks zicht op de jongere zelf. Afdelingen Werk & Inkomen blijken zelfredzaamheid van de jongeren vaak te overschatten. Jongeren vinden het loket niet altijd goed bereikbaar en noemen contact leggen met begeleiders soms een probleem. Ook begrijpen ze niet altijd wat precies van ze wordt verwacht. Dat kan ertoe leiden dat ze  buiten beeld raken en vaak later met grotere problemen terugkomen.

Het principe één plan, één regisseur komt bij de drie gemeenten onvoldoende van de grond. Jeugdhulpinstellingen willen daarom meer structureel en casusoverleg met W&I, bijvoorbeeld via hulpvoortzettingsplannen.

Eerder bleek uit de eerste fase van het onderzoek dat slechts een derde van de gemeenten een beleidsplan heeft voor overdracht van jeugd- naar volwassenenhulp, terwijl ze dat wel verplicht zijn. Voor deze tweede fase van het onderzoek voerde de Inspectie SZW casestudies uit naar vijftien jongeren in drie gemeenten.

Bron: Inspectie SZW; Binnenlands Bestuur

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies