Nieuws uit het jeugdveld

Gemeenten bereiken meer kinderen in armoede

Het extra geld dat gemeenten sinds 2017 krijgen voor kinderen in armoede is door negen op de tien gemeenten deels besteed aan voorzieningen in natura. Daardoor bereiken gemeenten meer kinderen in armoede dan voorheen, rapporteert staatssecretaris Tamara van Ark van SZW aan de Tweede Kamer.

Het kabinet trekt sinds 2017 jaarlijks 100 miljoen euro extra uit voor kinderen die opgroeien in armoede. Het grootste deel gaat naar gemeenten: zij krijgen 85 miljoen voor hulp in natura, als aanvulling op hun bestaande armoedebeleid.

Van de 303 gemeenten die meewerkten aan een tussenevaluatie van deze maatregel kon slechts 65 procent gedetailleerde informatie geven over de besteding. 43 procent van het budget ging in deze gemeenten naar voorzieningen in natura, zoals muziekles, kleding en vervoer. 15 procent ging op een andere manier naar kinderarmoedebeleid, bijvoorbeeld voorlichting over beschikbare voorzieningen, en 20 procent naar algemeen armoedebeleid.

SZW heeft met de VNG afspraken gemaakt over de besteding van het budget. Die afspraken zijn nog niet bij alle gemeenten gerealiseerd, concludeert Van Ark. Een groter deel moet besteed worden aan voorzieningen in natura. Verder hebben de gemeenten nog te weinig zicht op de doelgroep en op de mate waarin ze die bereiken.

Bron: Ministerie van SZW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies