Nieuws uit het jeugdveld

Gemeente herbeoordeelt jeugdhulp zware casussen

Midden-Groningen herbeoordeelt de jeugdhulp aan de driehonderd gezinnen waar 70 procent van het jeugdhulpbudget van de gemeente naartoe gaat. De sociale teams bekijken de komende maand hoe effectief de huidige hulp is en stellen met het gezin een nieuw plan op.

De gemeente wil de kostenstijging van de jeugdhulp stoppen en meer passende hulp bieden. 'We denken dat sommige gezinnen meer gebaat zijn met het herstel van rust, reinheid en regelmaat', aldus wethouder jeugdzaken Peter Verschuren op de website van de gemeente. Een mogelijk resultaat van de heroverweging is meer inzet van praktische gezinsondersteuning en minder jeugdhulp.

Het uitgangspunt blijft dat ieder kind de hulp krijgt die nodig is, aldus de wethouder. 'We willen alleen stoppen met het systeem waarin steeds duurdere en zwaardere hulp wordt ingezet waarvan het twijfelachtig is of dat ook echt tot het gewenste resultaat leidt.'

Ans van de Maat, bestuurder van het Nederlands Jeugdinstituut, juicht de aanpak van Midden-Groningen toe. 'Dit lijkt meer dan alleen een poging om kosten te besparen. Door te kijken waar het geld heen gaat en of die hulp effectief is, bouwen de Groningers aan een structurele oplossing. Het voornemen van de gemeente om de hulp verbreden naar onderwijs en huisartsen zien wij als Nederlands Jeugdinstituut als een belangrijke stap in de transformatie van het nu verkokerde stelsel. Wij pleiten bovendien voor een koppeling met schuldhulpverlening.'

Bron: Gemeente Midden-Groningen; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies