Nieuws uit het jeugdveld

'Gemeente, geef professional meer ruimte'

Gemeenten moeten aanbieders en professionals meer ruimte bieden om samen met kinderen, jongeren en ouders oplossingen te vinden voor hulpvragen. Dat is een aanbeveling van negen beroepsverenigingen op basis van een enquête onder bijna duizend professionals.

Het lukt niet om alle kinderen en jongeren op tijd passende hulp te bieden, blijkt uit de enquête. Als oorzaken noemen professionals onder meer wachtlijsten, beperkte beschikbaarheid van hulp, hoge werkdruk, administratieve lasten en de manier waarop de gemeente de jeugdhulp organiseert.

Professionals werken beter samen, maar er zijn toch factoren die de samenwerking belemmeren, zoals verschillen tussen gemeenten en tussen zorgdomeinen als jeugdhulp en jeugd-ggz. Ook komt het nog voor dat professionals niet van elkaar weten wie er bij een gezin betrokken is.

De beroepsverenigingen adviseren gemeenten om bureaucratie en regeldruk tegen te gaan, meer te investeren in voorlichting en preventie en professionals de ruimte te geven om te innoveren.

Aan de enquête deden 963 jeugdprofessionals uit diverse sectoren mee. De enquête is bedoeld als aanvulling op de recente evaluatie van de Jeugdwet.

Bron: Nederlands Instituut van Psychologen

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies