Nieuws uit het jeugdveld

'Geef kind met zieke ouder meer aandacht'

Kinderen van ouders met een ziekte of psychische problemen moeten beter en sneller geholpen worden. Dat zegt de Kinderombudsman op basis van de uitkomsten van het project Hoor je mij wel?

Volgens de Kinderombudsman heeft een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland een ouder met psychische of lichamelijke problemen, een verslaving of een beperking. Vaak nemen zij verantwoordelijkheden op zich die niet passen bij hun leeftijd. Dat gaat ten koste van contact met leeftijdsgenoten en huiswerk. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer pleit daarom voor meer aandacht voor deze kinderen en jongeren.

De Kinderombudsman wil dat professionals instrumenten voor de afstemming van hulpverlening en het signaleren van onveilige situaties beter benutten. Ook moeten gemeenten, scholen en jeugdhulpaanbieders investeren in samenwerking om de ondersteuning van gezinnen te verbeteren.

Aan het project werkten kinderen en jongeren mee van 14 tot 23 jaar. Zij zeiden behoefte te hebben aan ondersteuning en aan meer informatie over de problemen van hun ouders. Ook willen ze serieus genomen worden als ervaringsdeskundige.

Bron: Kinderombudsman

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies