Nieuws uit het jeugdveld

'Eén loket is geen garantie voor integrale zorg'

Het inrichten van één gemeentelijk loket is geen geschikte oplossing voor de toegang tot zorg van mensen met een complexe of domeinoverstijgende zorgvraag. Dat schrijft minister Hugo de Jonge in zijn reactie op het advies Zorgen voor burgers van de Nationale Ombudsman.

Burgers worden te veel van het kastje naar de muur gestuurd, stelde de Nationale Ombudsman in mei in zijn rapport. De Jonge beaamt dat probleem, bijvoorbeeld voor jongeren bij de overgang van 18- naar 18+. Maar de oplossing, één loket, is volgens de minister niet geschikt voor iedereen. Hij voelt meer voor het principe 'geen verkeerde deur'. Zorgvragers moeten altijd een adequaat antwoord krijgen, ook als ze zich melden bij het 'verkeerde loket'. Professionals moeten de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te regelen. Veel gemeenten hebben multidisciplinaire teams die beschikken over maatwerkbudgetten en werken volgens dit idee, schrijft De Jonge.

De Nationale Ombudsman stelde ook dat het wettelijk kader niet 'meewerkt' in complexe situaties. De Jonge wil noodzakelijke aanpassingen in wet- en regelgeving wel doorvoeren. Maar hij waarschuwt ook dat iedere stelselwijziging onherroepelijk leidt tot nieuwe discussies over grensvlakken en overlap, terwijl de praktijk juist behoefte heeft aan rust.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies