Nieuws uit het jeugdveld

Deel antipestprogramma's effectief bevonden

Vier antipestprogramma's dringen in Nederland pesten werkelijk terug. Dat blijkt uit onderzoek van een consortium van vijf universiteiten en het Trimbos-instituut in opdracht van OCW.

Voor het onderzoek vulden kinderen vragenlijsten in over pesten en gepest worden. 'Ongeveer één op de veertien kinderen wordt meerdere keren per week gepest. Een derde van deze kinderen geeft aan dit aan niemand verteld te hebben, terwijl 79 procent van deze kinderen al meerdere schooljaren wordt gepest', stelt hoogleraar ontwikkelingspsychologie Bram Orobio de Castro, die het onderzoek leidde. 'Dat geeft aan dat de kinderen zelf bevragen essentieel is om pestgedrag op scholen in kaart te brengen.'

Orobio de Castro adviseert het ministerie van OCW in het eindrapport om antipestprogramma's niet verplicht te stellen voor alle scholen. De Utrechtse hoogleraar stelt dat het bevragen van leerlingen over pesten wel verplicht moet worden gehouden.

Het consortium toetste in opdracht van OCW zeven antipestprogramma's op effectiviteit.

Bron: Universiteit Utrecht

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies