Nieuws uit het jeugdveld

De Jonge onderzoekt vereisten verlengde pleegzorg

Minister Hugo de Jonge van VWS onderzoekt of voor het verlengen van pleegzorg tot 21 jaar een wijziging van de Jeugdwet nodig is, of dat bestuurlijke afspraken daarvoor afdoende zijn. Dat meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Samen met pleegouderorganisaties, jeugdhulpaanbieders en gemeenten verkent De Jonge hoe verlengde pleegzorg tot 21 jaar de standaard kan worden in plaats van een uitzondering. Hij wil daarbij kijken naar de wensen van jongeren en pleegouders, naar organisatorische en financiële gevolgen voor pleegouders, organisaties en gemeenten en naar de noodzaak van een eventuele wetswijziging.

De Jong informeert de Tweede Kamer in april over de uitkomsten van de verkenning.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies