Nieuws uit het jeugdveld

Daling geregistreerde jeugdcriminaliteit zet door

De geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland daalde in de periode 2007 tot 2017 jaarlijks, blijkt uit de meest recente Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) van het WODC en het CBS.

Mogelijke verklaringen voor de dalende jeugdcriminaliteit zijn onder andere veranderende prioriteiten in de opsporing of in de registratie van criminaliteit, een kritischere houding tegenover risicogedrag van jongeren en ouders, de verandering van vrijetijdspatronen door de digitalisering, en de toegenomen beveiliging.

Ook internationaal nam de geregistreerde jeugdcriminaliteit af tussen 2007 tot 2015. In Nederland daalt de geregistreerde criminaliteit wel sterker dan in de meeste ons omringende landen.

De MJC wordt tweejaarlijks uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid en is primair bedoeld om trends te beschrijven.

Bron: WODC

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies