Nieuws uit het jeugdveld

'Combineer methoden bij screenen op mishandeling'

Bij het screenen op kindermishandeling op de spoedeisende hulp verdient het aanbeveling om de SPUTOVAMO-checklist te combineren met een lichamelijk onderzoek van top tot teen. Dat concludeert kinderarts Rian Teeuw uit onderzoek waarop zij op 17 januari promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

Teeuw onderzocht de uitvoering van een screeningsprotocol voor kindermishandeling van het AMC. Volgens het protocol moet bij alle kinderen de SPUTOVAMO-checklist worden afgenomen en een lichamelijk onderzoek van top tot teen worden uitgevoerd. De SPUTOVAMO is een vragenlijst die signaleert of het letsel van een kind aanleiding geeft tot argwaan. Bij een positieve score op de SPUTOVAMO of het lichamelijk onderzoek moet het kind gemeld bij een speciale werkgroep in het AMC.

Het komt regelmatig voor dat een mishandeld kind slechts op een van de twee screeningsmethoden positief scoorde, constateert Teeuw. Daarom pleit ze ervoor dat ziekenhuizen beide methoden toepassen, hoewel die combinatie ook veel onterecht positieve scores oplevert.

Bron: Universiteit van Amsterdam

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies