Nieuws uit het jeugdveld

Cliënt belangrijke partner in Zorg voor de Jeugd

De landelijke cliëntenorganisaties worden een belangrijke partner voor de uitvoering van het programma Zorg voor de Jeugd. Cliënten zullen bijvoorbeeld deel uitmaken van de stuurgroep die gaat toezien op de uitvoering van het jeugdhulpbeleid voor de komende jaren.

De ministeries van VWS en voor Rechtsbescherming zullen elk half jaar aan de Tweede Kamer rapporteren hoe de jeugdhulp ervoor staat, mede op basis van informatie over cliënttevredenheid.

Ook zullen de ministeries gegevens over cliënttevredenheid gebruiken die het CBS verzamelt. Er is een algemene maatregel van Bestuur in voorbereiding om het CBS de mogelijkheid te bieden om twee keer per jaar bij jeugdhulpaanbieders de scores op de drie landelijk afgesproken outcomecriteria op te vragen. Die criteria zijn cliënttevredenheid, uitval en doelrealisatie.

Zorg voor de Jeugd is het integrale meerjarenprogramma waarin het kabinet inspeelt op de evaluatie van de Jeugdwet. Uit de evaluatie bleek dat de doelen van de decentralisatie van de jeugdzorg nog niet gerealiseerd zijn. Het programma schetst in zes actielijnen wat er nodig is voor een succesvolle transformatie van het jeugddomein.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies