Nieuws uit het jeugdveld

Bescherming minderjarige verdachte niet optimaal

De bescherming van minderjarige verdachten tegen onrechtmatige en willekeurige toepassing van voorlopige hechtenis is in Nederland niet optimaal gewaarborgd. Dat is een van de conclusies uit onderzoek waarop Yannick van den Brink op 25 januari promoveert aan de Universiteit Leiden.

Er is in Nederland geen garantie dat voorlopige hechtenis van minderjarigen altijd op legitieme gronden of als uiterste maatregel en voor de kortst mogelijke duur wordt toegepast. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Zo kunnen onder andere het wettelijk kader en het stelsel van instanties en voorzieningen hierin een rol spelen.

In zijn proefschrift pleit Van den Brink ervoor de zogenaamde schorsing onder voorwaarden te vervangen door een model waarin de rechter minder ingrijpende alternatieven kan inzetten. Ook moeten kinderrechters in hun besluitvorming voorzichtiger zijn met het om 'pedagogische overwegingen' negeren van fundamentele rechten van minderjarige verdachten.

Van den Brink onderzocht hoe het gebruik van voorlopige hechtenis in Nederland zich verhoudt tot de fundamentele rechten van minderjarige verdachten, zoals erkend in internationale verdragen en richtlijnen. Onder andere het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties uitte hier eerder zorgen over.

Bron: Universiteit leiden

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies