Nieuws uit het jeugdveld

Actieplan moet regeldruk verminderen

Een landelijke stuurgroep, i-Sociaal Domein, gaat afspraken maken over het verbeteren van de informatievoorziening en verminderen van administratieve lasten en regeldruk bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Dat staat in het programma (Ont)Regel de Zorg dat de bewindslieden van VWS op 23 mei naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Op landelijk niveau streven de bewindslieden naar een eenvoudigere uitvoering van de Wmo2015 en de Jeugdwet, door waar mogelijk de wet- en regelgeving te vereenvoudigen of schrappen. Zo wil VWS het gebruik van informatiestandaarden verplicht stellen, zodat jeugdhulpaanbieders minder last hebben van administratieve rompslomp als ze informatie aanleveren aan verschillende gemeenten. Ook kijkt VWS of het wettelijk verplichte cliënttevredenheidsonderzoek kan worden aangepast. Eerder al kondigde VWS aan het woonplaatsbeginsel aan te passen, zodat het sneller duidelijk is welke gemeente moet betalen voor jeugdhulp.

Met andere ministeries bekijkt VWS of de informatie-uitwisseling tussen professionals makkelijker te maken is. Gemeenten, aanbieders en brancheorganisaties spelen een rol bij het verminderen van de regeldruk. Zo komen er 'regeldruksessies' met professionals waarin wordt gekeken welke regels aanbieders en toezichthouders kunnen schrappen.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies