Nieuws uit het jeugdveld

Aantal thuiszittende leerlingen daalt nauwelijks

Het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden niet naar school gaat en thuiszit, is vorig jaar vrijwel gelijk gebleven. Dat blijkt uit een brief van minister Arie Slob van Onderwijs aan de Tweede Kamer.

Vorig jaar kregen 4.215 leerlingen langdurig geen onderwijs. In het schooljaar daarvoor lag dit aantal op 4.194 leerlingen. Slob is niet tevreden over deze lichte daling en vindt de situatie 'onaanvaardbaar'. Scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten moeten zich daarom blijven inzetten.

Slob heeft het idee dat het Thuiszitterspact heeft bijgedragen aan de daling. In 2016 heeft het toenmalige kabinet zich, met de PO-Raad, de VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, gecommitteerd aan dit pact. Het moet ervoor zorgen dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend onderwijsaanbod.

Ook wil minister Slob aan de slag met het aantal leerlingen dat wordt vrijgesteld van onderwijs vanwege psychische of lichamelijke problemen. Op dit moment gaat een onafhankelijk arts over het besluit. Dit moet volgens Slob in overleg gaan met de scholen en gemeenten.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies