Nieuws uit het jeugdveld

Aangepast woonplaatsbeginsel gaat in per 2020

Het woonplaatsbeginsel wordt per 2020 aangepast. Onder meer zal worden vastgelegd dat de gemeente waar een kind of jongere vandaan komt bij verblijf verantwoordelijk is voor de kosten van de jeugdhulp. Dat meldt de VNG.

In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft voor het bepalen van de verantwoordelijke gemeente het gezag niet meer te worden uitgezocht, meldt de VNG. Voor de bepaling van de woonplaats wordt gekeken naar de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). De Jeugdwet zal in 2019 worden gewijzigd om de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel op te nemen. Met die wijziging zal ook het budget voor voogdij en hulp voor 18-plussers via een objectief verdeelmodel vastgesteld worden.

De VNG meldt dat er begin volgend jaar meer duidelijkheid komt over de financiële effecten van de wijziging. Tot eind 2019 wordt het budget nog verdeeld op basis van historisch zorggebruik.

Eerder werd bekend dat al in 2019 het woonplaatsbeginsel wordt vereenvoudigd, om administratieve lasten en regeldruk te verminderen.

Bron: VNG

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies