Nieuws uit het jeugdveld

Zorg voor kwetsbaar gezin in wijkteam voldoet niet

Wijkteams bieden kwetsbare gezinnen niet de zorg die ze nodig hebben. Dat concludeert Samenwerkend Toezicht Jeugd uit onderzoek in zes gemeenten.

De zorg voor multiprobleemgezinnen is in veel gemeenten belegd bij het wijkteam. De hooggekwalificeerde en gemotiveerde professionals die er werken, zijn meestal geen generalisten. Casemanagers die voorheen werkten bij bureau jeugdzorg weten bijvoorbeeld wel raad met opvoed- en opgroeiproblemen, maar hebben te weinig oog voor andere problemen in multiprobleemgezinnen.

In zijn rapport somt Samenwerkend Toezicht Jeugd een reeks van problemen op. Zo ontbreekt in de samenwerking met professionals van andere instanties vaak duidelijke regie. Veiligheidsrisico's voor kinderen worden onvoldoende ingeschat.

Volgens Samenwerkend Toezicht Jeugd is de meerwaarde van wijkteams dat daar specialistische en generalistische kennis en kunde is samengebracht in één team. Dat biedt kansen om kwetsbare gezinnen met complexe problemen integrale en passende hulp te bieden. Samenwerkend Toezicht Jeugd wil dat gemeenten hun beleid uitwerken in heldere werkinstructies voor wijkteams, gebaseerd op de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Er moet duidelijkheid komen over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van professionals. En gemeenten moeten zorgen dat de wijkteams voldoende tijd en middelen hebben voor de hulp aan kwetsbare gezinnen.

Bron: Samenwerkend Toezicht Jeugd

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies