Nieuws uit het jeugdveld

Zeven steden experimenteren samen met veiligheid

In het project City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad experimenteren zeven steden met nieuwe samenwerkingsvormen binnen het sociale domein en het veiligheidsdomein, om criminaliteit en overlast aan te pakken.

Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer hebben ieder hun eigen experiment, waarin zij zoeken naar een betere ondersteuning op het gebied van veiligheid en zorg voor kwetsbare personen, zoals risicojeugd en ex-gedetineerden. Ze beogen met de nieuwe samenwerkingsvormen meer maatwerk te leveren en zo kwetsbare personen gericht te helpen. Ieder experiment is een leertuin voor de andere steden. De ministeries van VenJ, SZW, VWS en BZK ondersteunen hen daarbij.

Almere probeert bijvoorbeeld risicogezinnen met kinderen tot 16 jaar preventief op te vangen. Veel van de gezinnen hebben negatieve ervaringen met een vorm van hulpverlening. In dit experiment wordt gezocht naar een integrale werkwijze waarbij het gezin en de problematiek centraal staan. De factoren die bijdragen aan effectieve preventie worden onderzocht en overdraagbaar gemaakt.

Bron: Agenda Stad

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies