Nieuws uit het jeugdveld

Werkwijze jeugdteam Zaandam is effectief

De laagdrempelige zorg die het Zaandamse jeugdteam biedt aan gezinnen met complexe problematiek en een migratieachtergrond werkt goed. Dit concludeert het Verwey-Jonker Instituut in het rapport 'De meerwaarde van cultuursensitiviteit en geestelijke gezondheidszorg in het jeugdteam'.

Het team investeert in een goede vertrouwensrelatie waardoor gezinnen de hulp beter accepteren. Een ggz-professional en een gezinscoach pakken de psychische problemen van zowel de ouders als kinderen thuis aan en plaatsen deze binnen de context van het gezin. Zij houden daarbij rekening met de culturele verschillen, taalproblemen en mogelijke gevoelens van uitsluiting.

Gezinnen ervaren de laagdrempelige hulp als prettig waardoor het jeugdteam hen minder vaak hoeft te verwijzen naar de specialistische en duurdere ggz. Het team bereikt hierdoor steeds eerder meer gezinnen met lichtere problematiek.

Bron: Verwey-Jonker Instituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies