Nieuws uit het jeugdveld

Werkveld pleit voor 'fair' tarief voor jeugdhulp

Jeugdzorg Nederland en drie werknemersorganisaties pleiten voor een 'integrale verbeteragenda' en een 'fair tarief' om de problemen in de jeugdhulp aan te pakken. Dat schrijven ze in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Volgens de brancheorganisatie en de vakbonden FNV, CNV en FBZ gaat het bij de aanbesteding van jeugdhulp met name om de laagste tarieven en sluiten gemeenten te weinig meerjarige contracten af met jeugdhulporganisaties. De continuïteit van zorg komt hierdoor onder druk te staan en de aanbesteding en kortlopende contracten veroorzaken veel onrust. Daarnaast lopen jeugdhulporganisaties tegen bezuinigingen en administratieve lasten aan. Werknemers dreigen hun werkplezier te verliezen en de werkdruk is te hoog.

De organisaties vinden dat het tijd is om de problemen gezamenlijk op te lossen met alle betrokken partijen, via een integrale verbeteragenda. Ook moeten de tarieven voor jeugdhulp omhoog. Niet alleen werknemers lijden onder de lage tarieven, maar ook de kwaliteit van zorg. Er moet meer geïnvesteerd worden in onderzoek en bijscholing, aldus de organisaties.

Bron: Jeugdzorg Nederland

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies