Nieuws uit het jeugdveld

Weinig zicht op besteding budget passend onderwijs

Het is onduidelijk waar scholen het extra geld voor passend onderwijs aan besteden en welke resultaten zij bereiken. Dit stelt de Algemene Rekenkamer in haar rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek jaarverslag OCW 2016.

De Rekenkamer kan uit de jaarrekeningen van scholen niet opmaken of het geld voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben werkelijk aan hen wordt besteedt. Ook is de registratie van de zorgbehoefte zo onduidelijk dat niet helder is hoeveel kinderen extra hulp nodig hebben en krijgen. Daarnaast is de controle binnen de samenwerkingsverbanden zwak, omdat nauwelijks onafhankelijk toezicht is.

Doordat er weinig inzicht is, komen ook ongewenste ontwikkelingen niet aan het licht. Volgens de Rekenkamer kan dit problemen geven. Veel scholen moeten bezuinigen. Het gevaar dreigt dat zij financiële overwegingen zwaar laten meewegen bij hun besluiten over extra ondersteuning voor leerlingen.

Bron: Algemene Rekenkamer

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies