Nieuws uit het jeugdveld

'Verbetering jeugdhulp nog ver weg'

De transformatie van de jeugdhulp heeft na twee jaar haar doelen nog niet bereikt. Op korte termijn zijn dringend maatregelen noodzakelijk, schrijven vier brancheorganisaties voor jeugdhulp in een brief aan de Tweede Kamer.

De ondertekenaars dringen aan op landelijke minimumeisen voor de kwaliteit en beschikbaarheid van multidisciplinaire wijkteams. Daar is te weinig expertise beschikbaar op het gebied van jeugdhulp.

Verder moet het functioneren van de jeugdhulpregio's verbeteren. Die zijn verantwoordelijk voor afspraken over specialistische jeugdhulp, maar van de benodigde samenwerking komt weinig terecht. Sommige jeugdhulpregio's zijn zelfs uit elkaar gevallen.

Het gebruik van standaarden voor inkoop, verantwoording en facturering moet wettelijk verplicht worden, aldus de brief. Veel gemeenten hanteren daarbij hun eigen regels, waardoor de administratieve last voor jeugdhulporganisaties toeneemt. Bij de aanbesteding van jeugdhulp moet ruimte zijn voor investering in innovatie en moeten gemeenten niet alleen mikken op de laagste prijs.

De ondertekenaars van de brief zijn Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra. Zij stuurden hun brief aan de Kamer met het oog op het algemeen overleg jeugdhulp op 23 februari.

Bron: GGZ Nederland

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies