Nieuws uit het jeugdveld

Veertien gemeenten kopen jeugdhulp integraal in

Veertien gemeenten in de regio's Amsterdam/Amstelland en Zaanstad/Waterland kopen specialistische jeugdhulp vanaf 2018 integraal en resultaatgericht in. Zij hebben op 24 maart een contract ondertekend met aanbieders van jeugdhulp.

Gezinnen met problemen in de regio's stellen vanaf 2018 samen met het wijk- of buurtteam een zogenaamd perspectiefplan op, waarin de aanpak van al hun problemen aan bod komt. Als specialistische jeugdhulp nodig is, kunnen ze kiezen uit elf ondersteuningsprofielen en vier intensiteiten, afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem. Voor elke combinatie van profiel en intensiteit is een tarief vastgesteld. Vervolgens kan het gezin contact opnemen met een jeugdhulpverlener met wie de gemeente een contract heeft afgesloten voor die combinatie. Deze hoofdaannemer kan zo nodig een onderaannemer inschakelen voor een deel van de hulp. In het inkoopcontract is ook vastgelegd hoe het resultaat van de hulp gemeten wordt.

Vanaf 2018 krijgt de hoofdaannemer bij aanvang 70 procent van het vastgestelde tarief en na afronding de rest. Op termijn willen de gemeenten een deel van de betaling afhankelijk maken van het resultaat, maar daarover zijn nog geen afspraken gemaakt.

Bron: Regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland; Binnenlands Bestuur

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies