Nieuws uit het jeugdveld

Van Rijn: 'Eerder informeren over vervolg pleegzorg'

Pleegkinderen en pleegouders moeten eerder geïnformeerd worden over continuïteit van zorg voor 18-plussers. Dat is een van de actielijnen van het Actieplan Pleegzorg, dat staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het actieplan is er aandacht voor kwetsbare pleegkinderen die meerderjarig worden. De Jeugdwet maakt het mogelijk dat jongeren tot hun 23e jaar nog in hun pleeggezin kunnen blijven. Ook zijn er andere vormen van hulp beschikbaar voor deze groep, zoals begeleid kamerbewonen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeenten.

Het Actieplan Pleegzorg beschrijft daarnaast nog drie actielijnen gericht op zowel pleegkinderen als op pleegouders. Zo moet de kwaliteit van pleegzorg worden gewaarborgd door adequate ondersteuning te bieden en te investeren in deskundigheid en draagkracht. Ook is het belangrijk dat pleegzorgaanbieders over een ruim aanbod van pleegouders beschikken. In september 2015 is hiervoor de campagne 'Supergewone mensen gezocht' gestart, met een doorlooptijd tot september 2018.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies